Tavshedspligt

Tavshedspligt udspringer af et grundlæggende princip om, at patienter skal kunne have tillid til alle ansatte i indenfor sygehusvæsenet. Tavshedspligten betyder, at sundhedspersoner ikke må videregive fortrolige oplysninger til uvedkommende.Videregivelse af oplysninger

Der findes regler for videregivelse af oplysninger, som er omfattet af Sundhedsloven. Den grundlæggende hovedregel er, at sundhedspersoner/lægesekretærer kun må videregive fortrolige oplysninger, såfremt patienten har givet samtykke hertil. Der findes dog undtagelser.Problemstillinger

Her kan du finde ofte stillede spørgsmål af lægesekretærerne på Urinvejskirurgisk Afdeling K samt svar angående tavshedspligt og videregivelse af oplysninger.
DESIGN BY DANIEL DIGITAL DESIGN